"Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie"

   Uczniowski Klub Sportowy
     "VICTORIA" Żegocina

      
 32-731 Żegocina 50  tel. 14 6132028  692315696  mail: uksvictoria95@o2.pl
                                    REGON 122852869     NIP 8681960974
            konto bankowe : KBS o/Bochnia 10859100074080021561690001

A K T U A L N O Ś C I
Copyright Nazwa.pl